Individuele Therapie

Wat is het?

Mijn gespreksruimte

Therapie ondersteunt volwassenen die ergens in hun leven de verbinding met zichzelf verloren zijn. Hierdoor kan het zijn dat je niet meer leeft vanuit je kern. Je denken, je voelen en doen kloppen niet meer. Het leven gaat niet meer vanzelf of het loopt vast.

Symptomen hiervan kunnen zich op verschillende manieren uiten vb. je relatie loopt niet meer zoals je wil, je voelt je depressief, je hebt vaak sterke emoties, je bent bang, het lijkt of je geleefd wordt, je durft geen nee zeggen, je hebt een laag zelfbeeld, … .

Samen gaan we op zoek naar hoe jij de verbinding en de balans in jouw leven kan herstellen opdat je verder kan groeien in het leven.

Hoe werkt het?

We houden eerst een intakegesprek om te kijken wat er leeft en om de zorgvraag duidelijk te maken. Dit gesprek moet ook voor jou uitmaken of ik de persoon ben met wie jij een traject wil lopen. Na dit gesprek kan de therapie starten. Dit doe ik met veel respect en in samenwerking met de cliënt. Ik gebruik hiervoor het I.V. Model. (Zie onder).De eerste 5 tal gesprekken zijn om te verkennen, soms blijkt dat er toch diepere problemen onderliggend zijn in dat geval zal ik je alsnog mogelijks doorverwijzen.

Hoe lang een therapie kan duren is erg verschillend en afhankelijk van de zorgvraag. Sommige mensen zijn geholpen na enkele sessies en bij anderen kan het enkele jaren in beslag nemen. Zelf zal ik na max 3 jaar therapie adviseren om te veranderen van therapeute omdat ook wij een afhankelijkheidsrelatie kunnen krijgen en dat is nooit de bedoeling van therapie. Ik geloof er sterk in dat veranderen weer nieuwe en andere dingen kunnen teweegbrengen die nodig zijn voor je gezondheid.Uiteraard ben je op elk moment vrij om de therapie stop te zetten.

 

Voor wie?

Als je op zoek bent naar zingeving, persoonlijke groei, ouders die zich zorgen maken om het gedrag van hun kind en hierbij naar zichzelf willen kijken, traumatische ervaringen, rouwprocessen, emoties die erg oplopen, om op verhaal te komen: kortom met alle klachten die je leven belemmeren om gewoon te leven.

Voor wie niet?

Mensen met een psychiatrische achtergrond of diagnose kunnen niet bij mij terecht, ik adviseer  hen hulp te zoeken in een groepspraktijk.

Mensen met suicidale gedachten /gedrag of zware depressies

 

 

---

ZIN

Laat me vloeken om de onrechtvaardigheid van het leven.

Laat me beven voor de onpeilbare diepte van de dood.

Laat me huilen als een weerwolf om de pijn van het verlies.

Laat me niet begrijpen waarom.

Gun me mijn woede voor ik me buig voor de onbeheersbare krachten.

Gun me mijn verzet voor ik deemoedig erken:

Het is zo,

Het zij zo.

Zodat ik me weer kan openen voor het leven,

Heropbouw wat te herstellen valt

En leer te leven met wat definitief verloren ging.

En laat me, wanneer de pijn weer opborrelt,

Laat me dan opnieuw beginnen

Met de eerste ‘zin’.

(H. Vleugels, Scherven)

I.V.-model: Interactionele Vormgeving

I.V. is een heel eigen, nieuwe vorm van psychotherapie, waarbij verschillende, reeds bestaande therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. Interactionele Vormgeving tracht de mens en zijn symptomen zowel intrapsychisch als interpsychisch te begrijpen vanuit biologische, psychische en sociale invloeden. Zij heeft haar wortels in de humanistische, de transpersoonlijke psychologie en de systeemtheorie en wordt onder andere gevoed door de Jungiaanse analytische psychologie, de Gestalttherapie, Cliënt Centered, Psychodrama, Psychosynthese, Bio-energetica, N.L.P. en contextuele benadering. Interactionele Vormgeving beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de uniciteit van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie. I.V. integreert experiëntele met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie.

Interactionele Vormgeving is niet alleen een belangrijk therapeutisch instrument voor cliënten met een directe hulpvraag, het is tevens geschikt voor wie behoefte heeft aan persoonlijke groei, transformatie en relatiebekwaamheid.

Meer informatie vindt u hier.